We zijn van start én we willen

Circulariteit staat voor levensbehoud

Een interview met Jack Zuidweg, business partner vastgoed en duurzaamheid Centraal Beheer / Achmea

“Wat fijn om weer met jou in gesprek te gaan Jack! Gefeliciteerd met jouw nieuwe titel business partner vastgoed en duurzaamheid die volledig aangeeft waar jouw expertise ligt”.

Ik start direct met circulariteit. We zijn erg benieuwd hoe klimaatbestendig we nu feitelijk zijn.

Jack knikt instemmend: “We weten allemaal dat we niet spaarzaam zijn geweest met de natuur. Door samenwerking, optimalisatie en innovatie kunnen we veel doen om het evenwicht te optimaliseren”. Betrokken: “Bij circulariteit gaat het niet primair om financiële, fiscale, juridische of technische motieven. Het staat voor levensbehoud”. Een kleine pauze waarna Jack vervolgt: ”De klimaatverandering beroert ons allemaal, terwijl de aanpassingen die gedaan worden, toch nog vaak als noodzakelijk kwaad worden gezien”.

Hoe kijken jullie als verzekeraar van een miljarden vastgoedportefeuille naar de klimaatcrisis?

” Het is niet eenvoudig de natuur te beschermen en tegelijk de economie draaiende te houden. De klimaatverandering is overduidelijk en heeft gevolgen voor onze maatschappij. Dus ook voor de wijze waarop men kapitaal investeert. Niet alleen pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders streven een duurzaam imago na, er zijn nog nauwelijks beleggers die duurzaam of verantwoord beleggen niet hoog in het vaandel hebben staan. Gelukkig worden steeds meer verantwoorde keuzes gemaakt met betrekking tot het beleggingsbeleid”.
Uiterst serieus:” Met een heldere visie acteren zal de klimaatcrisis zeker andere invullingen opleveren”.

Duurzaam beleggen maakt een sterke opmars?

Jack knikt instemmend. “ Bijzonder positief dat ook organisaties als Blackrock duurzaamheid als de basis zien van beleggingsbeslissingen. Nieuwe, duurzame producten worden gelanceerd en organisaties die een hoog duurzaamheid gerelateerd risico vormen, worden afgestoten. Een helder commitment aan groener beleggen”. Jack vervolgt: ”Een goede stap dat ook de grootste vermogensbeheerder strenger voor ondernemingen zal zijn, wanneer zij niet uit kunnen leggen hoe zij met klimaatverandering omgaan. Ook in hun globale beleid”.  

Welke invullingen onderschrijf jij om klimaatdoelstellingen te realiseren?

 “De schade aan de natuur en de economische implosie zouden mogelijk minder scherp zijn geweest bij een optimalisering van samenwerkingen. De komende vijf jaar komt er voor 14 miljard euro aan bouwprojecten op losse schroeven te staan door de stikstofaanpak. Hadden we dergelijke pijnlijke maatregelen kunnen voorkomen? Mogelijk, dat bij een gedoseerd klimaatbeleid het bedrijfsleven meer tijd gehad had om de werkwijzen aan te passen”.

Gefocusseerd:” Belangrijk dus om gezamenlijk een heldere visie te formuleren met een samenhangend pakket aan maatregelen. Zodat daarmee kaders aangebracht worden om de klimaatdoelstellingen te realiseren.”

Verduidelijkend: “Echter, wij staan voor een gigantische bestuurlijke uitdaging.

Antwoorden op de klimaatveranderingen en daarmee samenhangende risicovermindering stellen de samenleving voor grote bestuurlijke uitdagingen, die voortvloeien uit de onzekerheid over de omvang en snelheid van toekomstige klimaatveranderingen, nadelige afwegingen tussen maatschappelijke doelen (bijv. veiligheid en economische ontwikkeling), beperkte middelen en tegenstrijdige belangen en waarden bij verschillende belanghebbenden.”

Hoe zorgen jullie als Centraal Beheer – Achmea voor een optimale relatie tussen vastgoed en duurzaamheid?

“Mensen helpen doen we al meer dan 110 jaar. We kennen allemaal de verzekeringen en financiële producten voor vastgoed. Daar zijn diensten aan toegevoegd die het leven makkelijker en duurzamer maken. Allemaal toegankelijk en vertrouwd, met een duidelijk tijdspad met resultaten. Elektrisch vervoer is daar een goed voorbeeld van, net als zonnepanelen”. Overtuigd: ”Klimaataanpassingen moeten niet alleen aan de markt overgelaten worden. Het is goed dat we steeds met elkaar op zoek gaan naar alternatieven, waarbij we minder grondstoffen verbruiken en producten delen, in plaats van ze te bezitten”.

Denk je dat het aanbod voldoende is om te delen?

“Nee helaas”. Jack schudt zijn hoofd. “Het goede nieuws is dat men hiertoe bereid zou zijn, als het hetzelfde gemak zou realiseren. Alles is in ontwikkeling. Het aanbod zou met een extra belasting op consumptie mogelijk sterk kunnen stijgen”.
Jack vervolgt :”Het is van belang dat kosten en baten bij een klimaatbestendige economie evenwichtig worden verdeeld. Dus weer terug naar de samenwerking, met een heldere koers, met duurzame producties en consumptie. Dat zorgt ook voor een minisering van maatschappelijke onrust. Er is vertrouwen nodig om de belangrijke innovaties door te kunnen voeren, die leiden tot een duurzame economie”.

Hoe zie je de klimaatcrisis met betrekking tot de actualiteiten op de woningmarkt?

Stellig:” Het is geen nieuws dat nieuwbouwwoningen de komende jaren schaars blijven. Niet alleen omdat de productie achterblijft door de stikstofcrisis, waardoor er minder bouwvergunningen worden verleend. Dit zal naar verwachting pas tegen 2022 weer toenemen. De krapte op de woningmarkt zal zeker oplopen doordat het aantal huishoudens harder stijgt dan de productie”.

Peinzend:” Woningen, zelfbewoningsplicht voor koopwoningen, de noodknop die luidt voor de middenhuur en een hogere overdrachtsbelasting op de tweede woning, het staat allemaal hoog genoteerd op de agenda. Gemeentes lopen vast, door beperkingen van de provincie, die groene gebieden willen beschermen. Tel daarbij de lage rente op, het feit dat vastgoed vele malen meer oplevert dan geld op de bank, tegen minder risico dan bijvoorbeeld aandelen. Dat, samen met de pfas en stikstofcrisis en het sterke tekort aan vakmensen in de bouw, zorgt echt voor een flinke spanning op de woningmarkt.”

Hoe actief wordt er bij een corporate ingespeeld op de klimaattransitie?

 “Heel actief! Het is voor ons ultiem belangrijk bij te dragen aan de doelstellingen van ‘Parijs’. Niet alleen als morele keuze, het is een logische noodzakelijke, die volledig past bij onze aard.” Een korte bevestigende knik:” Optimaal de klimaatweerbaarheid vergroten en de energietransitie mogelijk maken. Vanzelfsprekend investeren we in een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Niet alleen door klimaat-gerelateerde schade te beperken (adaptatie) maar ook door effectief de CO2 -voetafdruk te verkleinen (mitigatie)”.

Welke concrete ambities zijn er in dit opzicht?

“Zonder ambitie geen resultaat”. Jack somt op :” Ik noem er een paar, die voor de interne optimalisatie gelden: Onze kernlocaties klimaatneutraal in 2030, investeren in innovatieve duurzame energieopwekking, circulaire- en klimaat neutrale inkoop, duurzaam afvalmanagement, 50% leasevloot 100% elektrisch in 2025 en 70% reductie papierverbruik. De ambitie wordt organisatie-breed gedragen”. Zichtbaar trots:” Bijzonder hoe we in 3 weken tijd een heidag omgetoverd hebben naar een VvE Verduurzamingsdag met klanten, externe partijen én diverse interne stakeholders. Concrete stappen zetten om het VvE’s makkelijker te maken te verduurzamen.” Jacks motivatie is voelbaar. “ Door krachten te bundelen kunnen we impact maken”.

Dat klinkt goed! Wat zou je ons mee willen geven met betrekking tot klimaatverandering?

” De impact van klimaatverandering is nog nooit zo belangrijk geweest. Dit wordt dit nog eens bevestigd door een toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden. Tel daar de strengere regelgeving bij op, dan hebben we duidelijk een nummer één focus hoe we als sector zowel met de fysieke- als de overgangsrisico’s aan het werk moeten gaan. Wat voor mij, vanuit mijn vakgebied dan naar voren komt is, hoe kunnen eigenaren de waarde van hun portefeuille beschermen en tegelijk het groeiende milieu-impact minimaliseren?”

Jack kijkt bedachtzaam:” Dat vraagt commitment. De regels veranderen op het gebied van duurzaamheid en energiebeleid. Belangrijk om te beseffen dat duurzame gebouwen financieel aantrekkelijker zijn”.

Een kleine pauze : ”Er gebeurt al veel, en dat is positief. De betrokkenheid groeit en ook huurders vragen in toenemende mate om verduurzaming. Financiële instanties nemen duurzaamheid mee in financieringsvoorwaarden, net als de grotere pensioenfondsen. Een goede strategie zorgt voor optimalisatie. En zorgt ervoor dat  we minder afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen”. 

Beslist: ”We zijn met elkaar zeker op de goede weg, maar moeten eerlijk zijn, we hebben nog een hele stevige weg te gaan. We zijn van start én we willen”.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *